Allergi

Födoämnen
Metaller
Miljö
Kemikalier
Skillnader -
typ1 och typ 3

Typ 4

Infektion/

Inflammation

Kroniska -
Återkommande

Identifiering

Behandling

Idrott

Individuell kost och behandlingsplan för maximal prestation

Elit/motionär

Autoimmunitet

Orsak – verkan

Behandling

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.